Ceník

Ubytování 1 psa v kotci za každý započatý den

400 Kč/den

Dlouhodobý pobyt nad 30 dnů

300 Kč/den

Další pes jednoho majitele ve stejném kotci

200 Kč/den

Háravá fena (pouze v případě, že se u nás rozhárá)

100 Kč/den

Znečišťování zařízení hotelu (vykonávání potřeby do kotce)

100 Kč/den

Příjem a výdej psa před/po osmé hodině ranní/večerní

   100 Kč        

Krmení (v případě nedodání od majitele)

50 Kč/den

Převoz psa (v případě dovozu k nám a odvozu od nás)

10 Kč/km